Νέα του ιστοχώρου

Ανακοίνωση για GDPR

 
Φωτογραφία School Admin
Ανακοίνωση για GDPR
από School Admin - Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018, 1:06 μμ
 
Αγαπητοί Γονείς, Σας παρακαλούμε άμεσα να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (elearn.neapaideia.gr) του σχολείου μας, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί για το σχολικό έτος 2018-2019, προκειμένου να ενημερωθείτε για τον Γενικό Κανονισμό για την «Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (GDPR) και να συμπληρώσετε τη φόρμα συγκατάθεσης. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την καθηγήτρια κ. Κωνσταντίνα Καττή στο τηλέφωνο 210-5573301.